Informationsblad april/maj

Här kan ni läsa det senaste informationsbladet för april/maj.

Vi kommer bland annat att ha vår andra städdag nu den 10 maj och hoppas att lika många kommer även då!

Informationsbladaprilmaj2015

Skrivet av