Boende

Boendepärm

Nedan har vi samlat information som efterfrågas ofta av våra medlemmar. Om du inte finner svar på en fråga kan du även leta i vår boendepärm som finns tillgänglig här.

Ansökan om andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning, även korttidsuthyrning genom till exempel Airbnb, måste godkännas på förhand. HSB, som är vår kommersiella förvaltare, hjälper oss i föreningen med detta. Här finns blankett för utskrift. Läs igenom noga, fyll sedan i och skicka till HSB Stockholm, 112 84 Stockholm.

Pantsättningar

Pantsättningar ska sändas direkt till HSB på adressen HSB Stockholm, FE 5409, 83877 Frösön.

Regler för ombyggnad

Ombyggnad av lägenhet kräver tillstånd av styrelsen. Läs mer om allmänna regler för ombyggnad här.

Parkering

Föreningen ansvarar för parkeringsplatsen mellan Ronnebyvägen 12 och 38. Platserna hyrs ut för 500 kronor per månad. Vi har också fem mc-platser inomhus som hyrs ut för 120 kronor per månad. Det är kö till parkeringsplatserna, den sköts av HSB Stockholm. Kontakta service.stockholm@hsb.se.

Förråd och lokaler

I föreningen finns cirka 30 förråd och mindre lokaler för uthyrning. Kontakta HSB Stockholm, som administrerar kön: service.stockholm@hsb.se.
Se ursprungsritningar av samtliga lägenheter, gemensamhetslokaler och förråd.

Nyckelbox

Föreningen har en nyckelbox på Lyckebyvägen 18 där nycklar kan lämnas i samband med entreprenörsarbete i våra lägenheter. Vi informerar alltid på förhand om när det är möjligt att lämna nycklar i nyckelboxen.

Trädgårdsgrupp

Vill du hjälpa till att ta hand om planteringarna och växtligheten i vår gemensamma utemiljö? Föreningen har en trädgårdsgrupp som du kan gå med i. Kontakta styrelsen på tradgard@brfbrg99.se.