Kontakt

Här hittar du information och kontaktuppgifter till förvaltare, bostadsrättsföreningens styrelse samt andra som du som boende kan behöva komma i kontakt med.

Åkerlunds fastighetsservice

Vår tekniska förvaltning sköts i samarbete med Åkerlunds fastighetsservice. Vid felanmälan gällande lägenheter, fastigheter eller utemiljö kontakta i första hand vår interna fastighetskötare på vaktis@brfbrg99.se, vid akuta ärenden ring Åkerlunds på 08-39 06 50 eller info@akerlundsfastighet.se. De kan svara på vad som ligger inom deras ansvarsområde och vilken service som bekostas av föreningen och vad som du själv som boende får stå för. På informationstavlorna i trapphusen finns ett akutnummer som endast ska användas vid mycket brådskande fall utanför kontorstid – exempelvis pågående vattenläckor eller akut fara för liv och lem.

HSB Stockholm

HSB Stockholm sköter vår ekonomiska förvaltning kan kontaktas gällande försäljning av bostad, panter, p-platser, garage, förråd, avgifter, hyror, uthyrning i andrahand, inre fond, störande grannar, råd vid ombyggnation, stadgefrågor med mera. HSB servicecenter nås på 010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se.

Styrelsen

Ordförande Johan Marklund ordforande@brfbrg99.se. Leder styrelsens arbete.

Boende Thomas Algotsson och Miriam Helleday boende@brfbrg99.se. Hanterar boendefrågor.

Skötsel Gustav Palmquist och Oscar Linderoth skotsel@brfbrg99.se. Ansvarar för skötsel av fastigheter och utemiljö.

Ekonomi Christian Järveback och Olle-Per Hemlin ekonomi@brfbrg99.se. Sköter föreningens ekonomi och bokföring.

Sekreterare/IT Elin Roumeliotou expedition@brfbrg99.se. Ansvarar för styrelsens och årsmötenas protokoll och styrelsens sekretariat, samt föreningens hemsida.

Trädgård/utemiljö Jan Szulkin tradgard@brfbrg99.se

Valberedning

Ingrid Edberg
Emilia Franke,
Malin Hamnered
Tomas Wahl

Hyra gästlägenhet och festlokal

För att hyra gästlägenhet eller festlokal boka via webtjänsten eller bokningstavlan i tvättstugan.
Hör av dig till bokning@brfbrg99.se – senast två dagar innan hyrperioden – för kod till nyckelbox i tvättstugans entré.
Nyckeln kan hämtas från kl. 13.00 samma dag som lägenheten hyrs och lämnas åter i nyckelboxen senast 12.00 efter hyrperioden.
Kontrakt (som finns vid nyckelboxarna) fylls i och lämnas i Maja Josefssons brevlåda på Lyckebyvägen 18, 2 tr i samband med att nycklarna lämnas tillbaka i nyckelboxen.
Ange namn, stora/lilla/lokal och datum för hyrperioden vid swish. Vill du betala kontant, lägg betalning i ett kuvert tillsammans med påskrivet kontrakt.
I största möjliga mån kontrollerar ansvarig för gästlägenheterna/lokalen städningen. Vid klagomål på städning, skador eller behov av påfyllning av toapapper, städmaterial etc. kontakta bokning@brfbrg99.se .

Observera att bokningar måste avbokas senast en vecka innan första bokningsdagen för att undvika betalningskyldighet. Senare avbokningar debiteras full hyra.

Stockholms stad

Stockholms stad äger och ansvarar för gator och trottoarer samt parken och lekplatsen i Gropen. Vid synpunkter på till exempel snöröjning, dåligt parkerade bilar eller skötsel av Gropen kontaktas staden via deras webbsida.

Anticimex

Vid problem med skadedjur kontaktas Anticimex på 075-245 10 00. Mer info på deras hemsida.