Informationsblad sommaren 2016

Nu finns ett nytt informationsblad att läsa, uppsatt på anslagstavlorna i trapphus och tvättstuga, och möjligt att läsa även här:

Informationsblad sommaren 2016

Skrivet av