Skriv en motion till årsstämman!

Hur kan vi göra Borggården 99 till en ännu bättre förening att bo i? Nu är det dags att skicka in motioner till föreningens årsstämma som hålls den 24 april. Kom med förslag på vad du vill förändra! Du har fram till den 15 februari på dig.

Så här gör du:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver din motion.
  2. Skriv vad ärendet handlar om. Texten ska innehålla en kortfattad bakgrund, din motivering och ditt förslag till beslut, den så kallade ”att-satsen” som du vill att stämman ska ta ställning till. Till exempel: ”Jag föreslår att föreningen investerar i individuell mätning av värme och varmvatten för alla lägenheter.”
  3. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  4. Skicka in din motion till styrelse, helst med e-post till sekreterare@brfbrg99.se, alternativt lämna i brevinkastet till expeditionen.

Det finns i princip inga gränser för vilka frågor det går att motionera om, men HSB rekommenderar att inte motionera om sådant som det går att skriva direkt till styrelsen eller förvaltaren om när som helst under året och som kan genomföras utan stämmobeslut.

Skrivet av