Gott nytt år kära grannar!

Nu välkomnar vi det nya året 2018 och era motioner till stämman! Motionen ska vara sänd till sekreterare@brfbrg99.se senast den 1 februari 2018. Stämman kommer att hållas den 26 april i föreningslokalen. Ni är välkomna från kl. 18.00 med kaffe och mackor och därefter börjar stämman kl. 18.30. Mer information kommer när vi närmar oss.

Vi vill även tyvärr meddela att det skett ett inbrottsförsök i en av lägenheterna på bottenplan på Lyckebyvägen. Vi vill därför uppmana till att hålla ögon och öron öppna och vara observanta.

Det har inte varit mycket snö denna vinter, men om fler har intresse av att vara snöskottare så är ni varmt välkomna att anmäla er till skotsel@brfbrg99.se

Gott Nytt År!
– Styrelsen

Skrivet av