Protokoll från årets föreningsstämma

Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman 2019.

Skrivet av