Trädgårdsrenovering

Renoveringen av marken bakom den stora skorstenen och muren mot slänten är igång. Arbetet kommer att pågå en bit in på hösten. Det innebär att gångvägen mellan Lyckebyvägen och tvättstugan kommer att vara avstängd under en period. För de närmast berörda finns lappar med mer information på era portar, med bland annat kontaktuppgifter till företaget Trivselträdgårdar som utför arbetet.

Skrivet av