Snöskottningsgrupp – medlemmar sökes

Snart är den första snön här. Vill du hjälpa dina grannar med att hålla portar och gångvägar fria från snö i vinter? Kontakta styrelsens boendegrupp via e-post: boende@brfbrg99.se. Viss ersättning utgår till snöskottande medlemmar.

Skrivet av