Mer tid för markarbeten

Renoveringen av markytor och gångvägen mellan Lyckebyvägen och tvättstugan blir färdig först en bit in på nästa år. Orsaken till förseningen är problem med bemanning och vissa leveranser. Arbetet håller hög kvalitet och förseningarna påverkar inte kostnaden för föreningen. Gångvägen hålls stängd till dess att staketet åter är på plats.

Skrivet av