Skriv en motion till årets stämma!

En motion är medlemmarnas förslag till den årliga föreningsstämman.
Motioner ska skickas via e-post till expedition@brfbrg99.se eller lämnas i föreningslokalens brevlåda senast den 16 februari 2020.

Så här skriver du en motion

  1. Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
  2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  4. Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, lägenhetsnummer och datering.

Skrivet av