Årsstämman flyttas fram – genomförs preliminärt 26 maj

HSB rekommenderar bostadsrättföreningar att senarelägga sina årsstämmor. Orsaken är risken för smittspridning av coronaviruset. Vissa medlemmar har heller inte möjlighet att delta på grund av sjukdom eller att de tillhör en riskgrupp. Styrelsen väljer att följa uppmaningen från HSB. Nytt preliminärt datum för stämman är 26 maj.

Skrivet av