Tack för allt jobb på städdagen!

Styrelsen vill tacka alla som hade möjlighet att delta på vårens städdag. Mycket blev gjort på kort tid. I cykelrummen har t.ex. samtliga cyklar och andra lösa föremål blivit lappade. Ta bort lappen om du inte vill att det som är ditt ska rensas bort på nästa städdag. Det är trångt i vissa cykelrum. Se gärna över vad du förvarar där.

Skrivet av