Skriv en motion till årets stämma

En motion är medlemmarnas förslag till den årliga föreningsstämman. Nu är det dags att lämna dina förslag på hur du tycker att Brf Borggården 99 ska utvecklas.

Motioner ska skickas via e-post till expedition@brfbrg99.se eller lämnas i föreningslokalens brevlåda senast den 28 februari 2021 (motionstiden är förlängd).

Så här skriver du en motion

  1. Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
  2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  4. Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, lägenhetsnummer och datering.

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till föreningsstämman. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

Skrivet av