Information om ordinarie årsstämma och extrastämma

Den ordinarie stämman genomförs som planerat 26 maj, utomhus i Ronnebyparken (Gropen). Däremot har styrelsen beslutat att lyfta beslutspunkten om fönsterrenovering till en senare extrastämma. Anledningen är den oro som frågan om har väckt bland medlemmar, t.ex. om hur beslut ska fattas och hur projektet praktiskt ska genomföras i pandemitider. Extrastämman kommer endast ha fönsterrenoveringen på dagordningen. Den föregås av information och en separat kallelse.
Mer utförlig info om stämma, extrastämma och den planerade fönsterrenoveringen finns på trapphusens informationstavlor.

Skrivet av