Protokoll från årets föreningsstämma

Stort tack till alla som hade möjlighet att delta på årets stämma. Läs protokollet här.

Skrivet av