Laddstolpar för elbilar

Efterfrågan på laddstolpar för elbilar ökar bland föreningens medlemmar. Föreningen saknar möjlighet att på egen hand installera laddare, eftersom staden äger den mark där våra bilar står parkerade. Styrelsen uppmanar därför intresserade medlemmar att kontakta Stockholm stad. Kommunen har för övrigt pekat ut Ronnebyvägen som en lämplig plats för laddare i framtiden.

Skrivet av