Test av fjärrvärmen tisdag 1 februari – kan påverka värme i lägenheter

Meddelande från Stockholm Exergi:

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi

Skrivet av