Avgift för uthyrning i andrahand

Styrelsen har beslutat införa en avgift för andrahandsupplåtelser, i enlighet med föreningens stadgar. Syftet är att täcka extra kostnader för föreningen. Avgiften motsvarar tio procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas avgiften efter det antal månader som lägenheten hyrs ut. Förändringen berör alla nya ansökningar om uthyrning i andrahand från och med 1 mars 2022.

Skrivet av