Frågor och svar

Är vi en HSB-förening?
Nej, vi anlitar bara HSB för ekonomisk förvaltning. Det innebär att du som medlem ej blir medlem eller behöver bli medlem i HSB.
Hur gör jag om jag vill läsa stämmoprotokoll eller redovisningar?
Du mailar till information@brfbrg99.se för att få stämmoprotokoll och redovisningar.
Var finns föreningens nyckelbox?
Den finns på Lyckebyvägen 18.
Hur läser jag senaste årsredovisningen?
Den finns alltid på vår webbsida – Årsredovisning 2022