BRF Borggårdens lägenheter kommer att kopplas upp mot fibernät

På extrastämman den 15 december röstade medlemmarna igenom att ge styrelsen i uppdrag att installera fiber hos BRF Borggården 99. Detta arbete kommer att påbörjas i februari och vald leverantör är Stockholms Stadsnät. Mer information kommer när det närmar sig.

Skrivet av