Motioner till föreningsstämma 2016

Den 1 mars är sista dag för att lämna in motioner till föreningsstämman i vår.

 

Vad är en motion?

En medlem i en brf har rätt att lämna in en motion till föreningsstämman. En motion är ett förslag från en medlem som föreningsstämman skall ta ställning till. Detta är en del i den demokratiska processen i en brf, som syftar till att alla medlemmar har rätt att påverka sin brf. Stadgarna säger att medlemmar som vill ta upp ett ärende på en föreningsstämma, ska anmäla det skriftligt till styrelsen i form av en motion. Motionerna tas med i kallelsen till föreningsstämman. Styrelsen bereder motionerna  och lämnar sitt yttrande över varje motion.

 

Använd gärna den mall som finns att ladda hem med ett klick här: Mall motion. Skicka in din motion per e-post till expedition@brfbrg99.se eller lämna i brevlådan i föreningslokalen på Ronnebyvägen 7.

 

Skrivet av