Föreningsstämma 2016

Föreningsstämma för BRF Borggården 99 2016 kommer att hållas måndag 16 maj kl 19.00 i föreningslokalen på Ronnebyvägen 7. Kallelse kommer i brevlådan i vanlig ordning. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig i tryckt form i entrén till tvättstugan som förra året, samt här på föreningens hemsida.

Skrivet av