Årsredovisning 2015

Nu finns Årsredovisningen för 2015 att ladda hem här. På föreningsstämman 16 maj kommer beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition att behandlas.

Årsredovisning 2015

 

Skrivet av