Parkeringsavgifter på Ronnebyvägen

Parkeringsavgifter

Nu har den första skylten om parkeringsavgifter satts upp på Ronnebyvägen. Stockholms stad har antagit en ny parkeringsplan med parkeringsavgifter i ytterstan, bland annat området Hammarbyhöjden dit vi räknas. Enligt staden är det för att öka framkomligheten på gatorna, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser.

Den nya planen gäller från 1 september och avgifterna införs successivt och börjar gälla när skyltarna satts upp. Mer information om detta finns på Stockholms stads webb på sidan Ny plan för gatuparkering.

Det införs också boendeparkering. Vårt område får en taxa på 500 kr i månaden eller 35 kr per dygn.

Skrivet av