Renovering av utemiljö etapp 2

Nu påbörjas etapp 2 i renoveringen av vår utemiljö. De hårdgjorda ytorna som inte rustades upp i etapp 1 (Ronnebyv 7-19) står nu på tur. På baksidan av Ronnebyvägen 8-18 kommer den spruckna asfalten i gångarna att bytas ut mot stenmjöl, kantstenar rätas upp, buskar och träd beskäras och gallras. Underhållet är mycket eftersatt och både buskar och träd har växt vilt i många år, därför behöver denna gallring göras. Anlitad firma är Trivselträdgårdar AB. Det är i skrivande stund inte klart hur mycket av detta arbete som hinns med innan sommaren, och vad som får vänta till hösten. När etapp 2 är färdig så fortsätter renoveringen av vår utemiljö med nästa etapp, där vi ser närmare på Lyckebyvägen och vilka behov som finns där.

Skrivet av