Tack till alla som kom på föreningsstämman!

Stort tack till alla som dök upp på föreningssstämman den 24 april 2017! Tillsammans valde vi en ny styrelse och beslutade om bland annat några ändringar i stadgarna. För att ta del av stämmoprotokollet kontakta sekreterare@brfbrg99.se.

Skrivet av