Information 23/1-2019

Städning av trapphus
Många boende upplever att städningen av trapphusen fungerar dåligt. Styrelsen har dragit igång ett förbättringsarbete, eventuellt med ett byte av entreprenör som följd.

Sand&Grus
Sand och grus är beställt och vi väntar på levererans.

Grannsämja
Styrelsen vill påminna om att visa era grannar hänsyn. Tvättning i lägenheterna bör inte ske sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Informera gärna era grannar om ni ska ha fest så de vet var de ska vända sig i händelse av irritation. Glada grannar är goda grannar!

Utemöbler
I garaget står en ny uppsättning utemöbler och väntar på att vårens ankomst. Väl värda i vänta på medan Kung Bore håller oss i sitt grepp.
Sophantering
Vi som är boende i Borggården 99 slänger våra sopor i våra soprum. Aldrig i närliggande bostadshus sopkärl.

Motionsdags
15/2 är sista dagen att inkomma med motioner inför vårens årstämma. Tänk på att göra en genomarbetad motion som tydligt framställer vad det är du önskar att vi ska fatta beslut om.
Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Allt gott!/styrelsen

Skrivet av