Förbättring av cykelrum

På städdagen söndag 8 november inleds arbetet med att skapa mer plats i våra cykelrum. I ett första steg töms några rum, som får krokar på skenor i taket att hänga cyklar i. Installationen sker i nära anslutning till städdagen. Det innebär att cyklar och vagnar tillfälligt behöver flyttas till intilliggande cykelrum. Hoppas ni har överseende med några dagars extra trängsel.

Skrivet av