Snöskottare sökes

Snart kan den första snön vara här. Vill du delta i föreningens snöskottningsgrupp och hjälpa dina grannar med att hålla portar och gångvägar fria från snö i vinter? Kontakta styrelsens boendegrupp via e-post: boende@brfbrg99.se. Det gäller även dig som ställde upp i vintras och vill fortsätta. Symbolisk ersättning utgår till snöskottande medlemmar.

Skrivet av