Möte om föreningens grönytor 13 september

Styrelsen har fått önskemål om att bilda en trädgårdsgrupp som kan ta ansvar för våra gemensamma rabatter och annan växtlighet. Är du beredd att göra en insats? Kom och träffa representanter från styrelsen måndag 13 september kl. 19.00 i föreningslokalen. Arvode kan komma att utgå för trädgårdsarbete. Välkommen!

Skrivet av