Medlemmar sökes till snöskottningsgruppen

Snart kan den första snön vara här. Vill du hjälpa dina grannar med att hålla portar och gångvägar fria från snö i vinter? Kontakta styrelsens boendegrupp via e-post: boende@brfbrg99.se. Viss ersättning utgår till snöskottande medlemmar.
Obs! Har du varit med tidigare och vill fortsätta i snöskottningsgruppen behöver anmäla sig på nytt.

Skrivet av