Samrådsmöte om föreningens lokaler lö 20/11

I föreningen finns ett antal lokaler som i dag inte används till något. På medlemmarnas uppdrag har styrelsen gjort en inventering av lokalerna. Välkomna till ett samrådsmöte där styrelsen informerar om rummen och de färdiga förslag som tagits fram om hur de kan användas. Kom och uttryck din åsikt. Efter mötet ges möjlighet för en rundvandring för att titta närmare på lokalerna.

Föreningslokalen kl. 10.00-11.00

Väl mött!
/Styrelsen

Skrivet av