Enkätundersökning för intresse av laddstolpar.

En intresseundersökning ligger nu i era brevlådor från ett laddstolpsföretag. Genomför enkäten oaktat vad du tycker om det specifika företagets erbjudande, era svar är vägledande för hur vi ska gå vidare i frågan om laddstolpar. Här finner ni enkäten. Sista svarsdatum är 15/5.

Skrivet av