Bokningstavla ur funktion

Bokningstavlan i tvättstugan är ur funktion. Tavlan används för bokning av tvättider samt inloggning av tvättstugan. Den fungerar inte tillförlitligt och styrelsen har därmed fattat beslutet att låsa upp tvättstugans inre dörr samt använda oss av papperskalender för bokning av tvättider tills vidare.

Styrelsen har beställt en ny tavla som kommer levereras inom 3 veckor. Av denna anledningen kommer tavlan att tillfälligt ersättas av en papperskalender. Bokningssystemet på webben fungerar fortfarande men kommer trots detta inte att nyttjas utan papperskalender är gällande bokning. För bokning används ditt tresiffriga lägenhetsnummer och skrivs in för tvättgrupp och pass.

I tvättstugans entré finner ni nu analoga kalendrar som där bokning sker. Samma tidspann och regler sen tidigare är gällande, två timmar per pass, max tre pass kan bokas åt gången och möjligheten till torkning fortsätter 45 min efter bokat pass.

Tvättiderna är därmed:
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
Vi ber alla att respektera bokade tider i papperskalendern som om detta skulle vara det digitala systemet. Vi ber om förståelse att styrelsen hanterat felet skyndsamt men att leveranstiden på tavlan inte kunde påskyndas. För uppdaterad information hänvisar vi hit till hemsidan.

/Styrelsen

Skrivet av