Beräkningsunderlag för energiglas

Hej, ni kommer i dagarna få en kallelse till en extrastämma 1/12 17:30 där styrelsen lägger fram en proposition om att vi ska investera i energiglas i samband med kommande fönsterrenovering. Beräkningarna för detta har fönstergruppen gjort och här är dessa för den som önskar ett mer fullödigt underlag inför det att stämman ska fatta sitt beslut. Notera att beräkningarna har gjorts utifrån ett anbud där priset för energiglas ligger i det högre spannet. Anbud med ungefär 60% av den kalkylerade kostnaden för just energiglas ligger också kvar på bordet.

Skrivet av