Plantera mera!

Plantera en blomma? Sköt en rabatt? Sommarvattna? Rensa?

Vi vill göra en extra puff för föreningens rabatter! Ett underbart sätt att göra det fint där du bor, umgås med grannar och odla ett intresse.

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens rabatter så hälsar vi dig varmt välkommen till våra två trädgårdsgrupper! Här kan lära av andra, utbyta kunskaper och göra fint i din närmiljö. Som boende kan du använda de redskap och verktyg som finns i trädgårdsföråden på Ronnebyvägen 16 och Lyckebyvägen 20 och finna slangar till de vattenposter som finns runt om på fasaderna. Du kan även ansöka om en liten slant för inköp av blommor och växter.

På gång:

  • I sommar är många medlemmar borta, och det behövs alltid folk som kan hjälpa till med vattning. För bevattning på gården mellan våra hus måste slang dras genom huset, då det tyvärr saknas vattenposter.
  • I höst planeras en Trädgårdsdag där vi fokuserar på skötsel av våra rabatter, datum är ej ännu satt.

Vi i styrelsen vill även passa på att uttrycka vår uppskattning till de boende som lägger ned både stort och litet arbete med rabatterna runt våra fastigheter. För mer information, idéer och förslag kontakta oss på skotsel@brfbrg99.se.

Skrivet av